Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

Abril de 2016 - Per: Servei de digestiu HCAP

Resultats de 10 anys del Programa de Detecció del Càncer colorectal (PDCCR) a la comarca de l’Alt Penedès

El programa de base poblacional de PDCCR a la comarca de l'Alt Penedès es va iniciar l'any 2004 a Vilafranca del Penedès i el 2007 es va estendre a la resta de la comarca, essent la primera zona rural d'Espanya on es va implementar un PDCCR.

La població diana és al voltant de 19000 persones.

Des de l'inici del programa de cribatge fins a l'actualitat s'ha apreciat un augment en la participació (22 a 46%) i per tant un augment en el número de colonoscòpies realitzades, amb una elevada acceptació de les mateixes (superior en dones que en homes).

La taxa de participació és similar a la d'altres àrees i és superior en dones que en homes en tots els grups d'edat, fet que es manté en totes les rondes.

La taxa d'acceptació de la colonoscòpia s'ha mantingut propera al 90% i discretament superior a la zona rural que a la urbana.

Les taxes de detecció de càncer són aproximadament del 2 % dels  participants, mentre que les taxes de detecció de qualsevol tipus de lesió es situen >60% de les colonoscòpies realitzades.

Es confirma l'efectivitat del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte Catalunya

La prevenció i la detecció precoç

El càncer colorectal és el més freqüent a Catalunya si es tenen en compte ambdós sexes. La majoria s'evitarien portant una vida saludable: alimentació rica en fruita i verdura, reducció del consum de greixos i de carn vermella, exercici físic de manera regular, no fumar i evitar el consum de begudes alcohòliques

D'altra banda, el càncer de còlon i recte pot desenvolupar-se durant mesos sense produir molèsties i sovint, quan aquestes apareixen, la malaltia ja està força avançada. Per això els programes de detecció precoç permeten detectar la malaltia en estadis inicials, la qual cosa fa que sigui més fàcil de tractar i augmenta les possibilitats de curació.

Els ciutadans que poden participar-hi -homes i dones d'entre 50 i 69 anys- reben a casa una carta d'invitació i els llistats de les farmàcies col·laboradores. Una vegada recollida la mostra s'ha de retornar a qualsevol farmàcia que col·labora amb el Programa (no cal que sigui la mateixa on es va recollir) i en uns dies es comunica el resultat per carta. En el cas que es detecti sang en la mostra de femta, es recomana realitzar una colonoscòpia per tal de descartar cap lesió.

En el cas que el resultat sigui negatiu, la persona tornarà a rebre una carta per participar en el programa passats dos anys.

Resultats obtinguts a Catalunya

Des de l'any 2000 s'han enviat 424.040 cartes convidant a participar en el programa els homes i dones d'entre 50 i 69 anys de L'Hospitalet de Llobregat. En total, hi ha participat 49.155 persones diferents i s'han analitzat 124.743 tests.

La participació en el programa ha augmentat del 17'2% de la primera ronda fins al 42% de ronda actual.

La gent que participa ho continua fent en les rondes successives. El que costa és començar el procés, però un cop s'entra en contacte amb el programa, més del 85% dels participants hi són fidels. Les dones hi participen més que els homes. No obstant això, un resultat positiu a la prova de detecció de sang oculta en femta és més freqüent entre els homes i entre les persones de més edat (ja siguin homes o dones).

En aquests anys s'han detectat 582 adenomes de baix risc i 1.527 d'alt risc. Aquestes són lesions precanceroses que podrien acabar esdevenint un càncer. Així mateix s'han detectat 146 tumors en estadis inicials, que tenen un millor pronòstic que els avançats.