Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

Octubre de 2016

Atenció als pacients que pateixen un Ictus

L'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès obté molt bons resultats en l'atenció als pacients amb el sistema Teleictus

Els hospitals comarcals de Catalunya amb sistema Teleictus han fet durant l'any 2015 2015 un total de 157 tractaments amb trombòlisi intravenosa (TIV) a la fase hiperaguda de pacients que han patit un ictus isquèmic. Aquest sistema permet la valoració  conjunta  dels metges d'urgències dels hospitals comarcals amb neuròlegs experts en patologia vascular cerebral mitjançant un sistema de videoconferència per fer un diagnòstic molt precoç i decidir la teràpia més adient per als pacients. S'observa un increment evident de la taxa poblacional d'aquest tractament en els territoris coberts directament per un hospital comarcal amb aquesta tecnologia (12,3x100.000 hab / any). Una dada molt propera a la taxa dels territoris coberts per centres de referència d'ictus o centres terciaris d'ictus (16,2x100.000 hab / any). Aquest tractament ha demostrat ser eficaç en la disminució de les seqüeles produïdes per l'ictus, i la seva eficàcia augmenta quan es disminueix el temps des de l'inici de l'ictus a la seva administració. Durant l'any 2015 s'ha aconseguit disminuir de manera global a tota Catalunya aquest temps. De l'anàlisi realitzat es comprova que el tractament amb TIV administrat amb el sistema Teleictus a tota Catalunya és segur i efectiu.

A l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès s'han realitzat un total de 7 tractaments via Teleictus amb TIV durant el 2015, sent la nostra taxa poblacional de 9x100.000 hab / any. El temps mig en administrar el tractament des de que el pacient arriba a l'hospital (temps porta-agulla) és de 45 minuts (58 minuts al 2014) estant dintre dels objectius establerts pel tractament d'aquests pacients (temps porta-agulla < 60 minuts). Dels pacients tractats no hi ha hagut cap complicació mèdica atribuïble al tractament amb trombòlisi i la taxa d'independència funcional als 3 mesos (sense seqüeles o mínima seqüela) és del 71,4%. 2 dels pacients que es van valorar per Teleictus van poder rebre un tractament més complex, la teràpia endovascular (TEV), al nostre centre de referència, l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Malgrat que el número de pacients és baix es consideren unes dades molt favorables que tradueixen la sensibilització i el treball continu fet per tots els professionals que participen en la valoració dels pacients amb ictus. S'ha disminuït molt el temps porta-agulla, concretament en 13 minuts, assolint amb escreix l'objectiu establert pel CatSalut, doncs obtenim temps establerts per a hospitals amb més casuística que nosaltres. Tot i així hem de continuar treballant per tal de disminuir-lo encara més. S'ha mantingut estable el nombre de trombòlisis realitzades respecte a anys anterior (veure gràfiques) i les que s'han realitzat han estat segures i sense complicacions i amb una evolució favorable del pacient. Un punt a millorar és augmentar la nostra taxa poblacional de tractament amb trombòlisi per tal d'assolir l'objectiu proposat pel CatSalut (> 12 x 100.000 hab / any).

Per contribuir a la sensibilització en vers la importància de la rapidesa en l'atenció als pacients afectats per un ictus, l'equip d'ictus de l'HCAP, es proposa fer difusió d'aquests resultats a tots el professionals implicats en aquesta tasca i també al conjunt de la població de la comarca, més encara aprofitant que la Marató de TV3 d'aquest any està dedicada a las malalties vasculars cerebrals .