Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

Gener de 2017

El Comitè de Certificació de la Fundació CAT ha concedit la certificació al Servei de Transfusió de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès

És una certificació que fa extensiva la pràctica transfusional i que comporta un nou reconeixement al servei d'Hematologia i a l'Hospital.

El sistema de gestió de la qualitat i els seus procediments operatius han estat avaluats i compleixen els requisits establerts en els Estàndards de Transfusió Sanguínia CAT 4a edició 2012.

Tot i que aquest certificat té una vigència fins el desembre de 2019, cada any la fundació realitza una auditoria documental del servei per tal de garantir els requeriments de qualitat de la fundació i mantenir la vigència de l'acreditació.

La Fundació CAT és una organització de certificació en l'àmbit de la medicina transfusional, teràpia cel·lular i tissular, constituïda per la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y Terapia Celular, que compta amb un Patronat, un Secretariat i un Comitè Tècnic.

Enllaços relacionats