Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

Abril de 2017

Els Mossos d'esquadra investiguen els casos dels enquestadors a l'exterior d'aguns CAP i centres sanitaris

NOTA INFORMATIVA ALS PROVEIDORS ARRAN D'ENQUESTES A LES PORTES DELS CENTRES DE SALUT

S'ha detectat persones que s'ubiquen a les portes dels edificis dels centres de salut per fer preguntes vers la salut i hàbits de vida dels usuaris quan aquests surten del centre.

Aquestes persones no tenen cap vinculació laboral amb el sistema sanitari públic i/o altres organismes públics.

Els entrevistadors representen a empreses privades i amb ànim de lucre, que tenen una finalitat comercial (vendre els seus productes), sense descartar tampoc la cessió de les dades personals i de salut a altres empreses privades.

El 061 CatSalut Respon disposa d'un argumentari per tal de donar resposta a les consultes que puguin rebre de la ciutadania.

Per evitar l'alarma social i per evitar estafes a persones grans i/o amb situació de vulnerabilitat, cal garantir l'emissió de missatges clars i unificats per part de tots els agents que integrem el sistema sanitari públic.

Fem difusió d'aquella informació que tot professional de salut ha de conèixer i poder transmetre davant qualsevol consulta ciutadana:

  • Els professionals dels centres desenvolupen la seva activitat dins dels edificis dels centres de salut (CAP, hospitals, centres de rehabilitació...).
  • En cap cas un professional del CAP, Hospital....farà enquestes i/o preguntes als usuaris en la via pública
  • Els professionals sí poden fer preguntes de l'estat de salut i hàbits de vida a l'usuari, però sempre seran realitzades en el marc de la consulta clínica o dins de les dependències comunes dels centres de salut (sala d'entrevistes, taulells de programació...)
  • Els entrevistadors no tenen cap vinculació laboral o d'altra índole amb el sistema sanitari públic.
  • Sí tenen vinculació amb empreses privades i amb ànim de lucre.
  • Facilitar dades personals a aquests entrevistadors és una decisió personal, i atès l'ànim de lucre de l'empresa, pot comportar contactes posteriors per part de l'empresa privada per vendre els seus productes, o bé fer cessió de les dades personals a altres empreses privades.
  • L'usuari no està obligat a respondre cap pregunta, i se'ls pot orientar a que s'adrecin a qualsevol professional ubicat dins del centre de salut per avisar-los de la presència d'entrevistadors a la porta del centre o a l' entorn proper.
  • L'usuari si vol denunciar la pràctica fraudulenta, pot posar denúncia davant els Mossos d'Esquadra.
  • L'avís d'aquesta situació a un professional del centre ha de comportar la valoració de quines actuacions duran a terme, com poden ser reforçar els avisos als usuaris...
  • En cas de trucades telefòniques des del centre, l'usuari pot demanar a la persona que el truca que s'identifiqui amb el nom del metge de família i/o la infermera (o en el seu defecte, el nom del metge del centre de rehabilitació...). Això permetrà a l'usuari validar la informació que realment el truquen del centre de salut.

Tots els centres han de desenvolupar mecanismes d'avís intern per tal que tot professional tingui coneixement tant de l'actuació que ha d'aplicar com de la informació que ha de traslladar al ciutadà

Enllaços relacionats