Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

Maig de 2017

Regulació dels acompanyants a la sala d’espera quirúrgica

A partir d'aquest dilluns i atenent una petició genèrica de l'hospital s'han pres mesures i es porten a terme accions per poder regular les visites i els acompanyants a l'hospital.

Per una banda, els acompanyants dels pacients que van a quiròfan hauran d'anar identificats, sent el màxim 2 acompanyants per pacient a la sala d'espera quirúrgica. La resta d'acompanyants hauran d'esperar fora al passadís o a la cafeteria. Per aquest motiu hauran de portar en lloc visible o bé la targeta verda identificativa (en cas d'ingrés) o un petit adhesiu amb el dibuix d'un pàmpol que es lliurarà a l'entrada del pacient a admissions.

Per altra banda, en cas d'hospitalització es demana també que portin en lloc visible la targeta identificativa, que respectin l'horari de visites i el nombre de persones en les habitacions i en les sales d'espera.

S'ha reforçat la comunicació sobre l'horari de visites que en dies laborables és per la tarda de 16 a 20 h i en caps de setmana i festius s'afegeix el matí de 10 a 13 h. Fora d'aquesta horari de visites a les habitacions només hi pot haver l'acompanyant amb la targeta verda identificativa.  

El vigilant de seguretat farà diverses rondes per a controlar el nombre de persones en les habitacions i en les sales d'espera.

Es seguirà insistint en la importància del silenci, en moderar el to de veu i silenciar els mòbils.

Totes aquestes mesures tenen la finalitat d'afavorir la recuperació del malalt, així com facilitar la feina del sanitari i per tant són en bé de l'usuari.