Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

Juliol de 2017

Memòria de Qualitat percebuda 2016 amb l'evolució dels diferents indicadors recollits cada any per la Unitat d'Atenció al Ciutadà

Resum de les dades i de l'evolució dels diferents indicadors recollits cada any en l'informe realitzat per la Unitat d'Atenció al Ciutadà

Increment del 21% en el número de queixes i també dels tràmits fets a la UAC. L'àrea ambulatòria és on s'ha generat aquest increment, ccee i proves.

Els motius són les llistes d'espera, les demores per ser visitat, els canvis i les anul·lacions de vista. 

En canvi les reclamacions de tracte han baixat.

Els resultats dels qüestionaris de satisfacció propis, distribuïts a Hospitalització, UCSI, Rehabilitació i Farmàcia segueixen sent bons i en les observacions ens indiquen els aspectes a millorar.

L'enquesta del CatSalut, aquest any s'ha fet als usuaris:

  • Urgències. En aquest cas hem recollit pitjors resultats que en l'altra edició.
  • Rehabilitació. Ens situem per sobre la mitja de Catalunya en la majoria d'ítems, i en molts amb resultats que s'acosten als millors.
  • Atenció al Part. En la majoria d'ítems ens situem per sobre de la mitjana  de Catalunya i s'observen millores en els aspectes plantejats com accions de millora de l'edició anterior.

*En l'arxiu adjunt trobareu ampliada aquesta informació.

Enllaços relacionats