Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

14 de juny de 2018

Presentat el Pla funcional de les Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) de l’Alt Penedès que pretén disminuir la taxa d’incidència al nostre territori

Hi intervenen de manera coordinada els serveis de l'Atenció Primària, l'ASSIR i la Unitat especialitzada per les ITS de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès

S'ha presentat formalment al conjunt de professionals de salut de l'Alt Penedès el Pla Funcional pel maneig de les infeccions de transmissió sexual a l'Alt Penedès. El programa pretén facilitar la coordinació entre els diferents nivells assistencials per a l'atenció integral d'aquests pacients així com identificar i gestionar els seus contactes sexuals per minimitzar el risc de nous contagis i d'aquesta manera tallar la cadena de transmissió.

Cada àmbit assistencial té una funció i tots actuen de manera coordinada, des de l'atenció primària es detecten els casos de manera precoç, recollint les mostres per confirmar la sospita, iniciar tractament i derivar a la unitat especialitzada de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès o a l'ASSIR per a que realitzin la confirmació i seguiment de la malaltia i la investigació complementària (amb total confidencialitat)  dels contactes sexuals del pacient per evitar que continuï la transmissió de la infecció.

Les ITS han experimentat un increment considerable en els darrers anys al que es considera hi poden haver contribuït diversos factors com ara els canvis socioculturals, l'explosió demogràfica, el desplaçament de viatgers, els moviments migratoris així com els canvis en les conductes sexuals de la població.

Les infeccions de transmissió sexual (ITS) representen un problema de salut pública important per les complicacions que poden originar si no es diagnostiquen i no es tracten de forma adequada i també per la seva interrelació amb la infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH).

Hi ha més de 20 agents patògens que es poden transmetre per via sexual, si bé els més freqüents  segons les notificacions dels casos subjectes a vigilància epidemiològica son els causants de la sífilis, gonocòccia, limfogranuloma veneri, Chlamydia trachomatis, VIH, VHA, VHB, VHC, herpes genital i Trichomonas vaginallis).

Els principals símptomes que acostumen a donar són a nivell genital, en forma de molèsties o d'exsudació uretral, vaginal, cervical o rectal així com la presència d'úlceres o berrugues genitals. És important que la població davant l'aparició d'alguna d'aquestes molèsties consulti el més aviat el seu metge o metgessa de capçalera per a que en faci una bona sospita diagnòstica amb presa de mostres i prescrigui tractament empíric en el moment de la sospita.

En els darrers anys, des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya s'han identificat les ITS com una àrea d'especial prioritat en el conjunt de polítiques de salut pública i s'ha encarregat a les diferents unitats territorials que es dissenyi un Pla Funcional d'ITS per actuar coordinadament des dels respectius nivells assistencials. En aquest sentit, al llarg del 2017 s'ha constituït un grup de treball a nivell de l'Alt Penedès integrat per representants de l'Atenció Primària, ASSIR i de l'Hospital per intentar unificar i coordinar el maneig de les malalties de transmissió sexual, que ha elaborat el Pla funcional que es va presentar a la sala d'actes de l'Hospital al conjunt de professionals del territori.

Vilafranca del Penedès, 14 de juny de 2018