Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

Setembre de 2018

L’Hospital està adherit a la Xarxa Catalana d'Hospitals i Serveis Promotors de la Salut "Health Promoting Hospitals Network" (HPH)

La Xarxa HPH-Catalunya està formada per uns 40 centres sanitaris de Catalunya. Es va constituir com a associació científica sense ànim de lucre amb la finalitat de difondre i impulsar el treball en Promoció de la Salut entre els centres sanitaris.

Un hospital promotor de salut o un centre promotor de la salut és aquell que, no només ofereix serveis integrals mèdics i d'infermeria d'alta qualitat, sinó que també desenvolupa una identitat corporativa que abasta els objectius de la promoció de la salut, desenvolupa una estructura i una cultura organitzatives de promoció de la salut, inclosa la participació activa dels pacients i de totes les persones que hi treballen, es converteix a si mateix en un entorn físic que promou la salut i coopera activament amb la seva comunitat. (Glossari de promoció de la salut de l'Organització Mundial de la Salut, 1998).

Els hospitals promotors de salut i els centres promotors de la salut adopten accions destinades a promoure la salut dels seus pacients i família, de tots els treballadors i de la comunitat on estan emplaçats i tracten activament de convertir-se en "organitzacions saludables".

L'Hospital Comarcal de L'Alt Penedès es troba adherit  des de finals de 2017. Amb la finalitat de compartir i generar bones pràctiques com organitzacions responsables per crear cultura en Promoció de la Salut.

Sota l'àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC), Verònica Romero participa en els 2 grups de treball:

- Alfabetització en Salut en el que es participa amb l'objectiu de realitzar accions per afavorir la capacitat en les persones per obtenir, processar i comprendre la informació de salut, i utilitzar aquesta informació per prendre decisions adequades sobre la salut i l'atenció sanitària

- Estàndards en Salut en el que es participa per implantar i desenvolupar els estàndards de promoció de la salut, per tal d'orientar els centres que pertanyen a la Xarxa la incorporació de la Promoció de la Salut en la seva cultura.

Trobareu més informació en l'enllaç:  https://promociodelasaluthph.cat/