Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

juny de 2019 - Per: comunicació

Oferta de treball del Consorci Sanitari Alt Penedès Garraf

CONVOCATÒRIA LLOC DE TREBALL

1 METGE/SSA ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA

Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, constituït per l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès (Vilafranca

del Penedès), l'Hospital R. Sant Camil (Sant Pere de Ribes), i l'Hospital Sant Antoni Abat i Centre de

Rehabilitació (Vilanova i la Geltrú).

Requisits específics:

- Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina i d'especialista en Dermatologia

(homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

- Experiència en l'exercici de la especialitat.

Oferim:

- Contractació d'interinitat pendent de convocatòria.

- Retribució salarial segons conveni SISCAT.

- Jornada completa a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès (1688 hores anuals).

- Incorporació immediata.

- Integració en un equip jove, amb formació continuada i carrera professional. Facilitats per

l'assistència a congressos i jornades, i el desenvolupament de projectes d'investigació i docència.

Es valorarà:

- Capacitat per a la col·laboració i coordinació amb els diferents dispositius d'un centre d'aguts

(urgències, hospitalització i ambulatori).

- Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip.

Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació: les persones interessades hauran d'enviar

sol·licitud i curriculum vitae a rhseleccio@csg.cat, indicant la referència DERM_2019-8.

Data incorporació: Immediata.

Enllaços relacionats