Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

15 de juliol de 2019

Oferta de treball del Consorci Sanitari Alt Penedès Garraf per a tècnic de suport al departament de comunicació

Oferta de treball: Suport pel Departament de Comunicació al Consorci Sanitari de l'Alt Penedès- Garraf que està constituït per l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès (Vilafranca del Penedès), l'Hospital R. Sant Camil (Sant Pere de Ribes), l'Hospital Sant Antoni Abat i el Centre de Rehabilitació (Vilanova i la Geltrú).

Requisits del/la candidat/a:

· Llicenciatura o grau en Periodisme, Publicitat i Màrqueting  o similar (cursant o finalitzats).

· Estar familiaritzat en l'ús d'eines informàtiques de gestió de continguts web i xarxes socials

· Coneixement d'Adobe InDesign

· Idiomes: bilingüe català/castellà oral i escrit

· Capacitat i ganes de treballar en equip

 · Capacitat d'anàlisi i tenir iniciativa

Es valorarà:

· No haver superat el període de 2 anys des de la finalització dels estudis universitaris 

· Formació addicional en disseny, coneixement d'Adobe Illustrator i d'altres programes de tractament d'imatges.

. Capacitat de comunicació, empatia i de treball en equip

Tasques a realitzar:

Recolzament en totes les tasques desenvolupades pel Departament de Comunicació

· Redacció de notes de premsa i contacte amb mitjans de comunicació

· Redacció de continguts web i comunicats interns

· Actualització i manteniment del web corporatiu

· Gestió de les xarxes socials

· Elaboració d'informes estadístics de web i xarxes socials

· Col·laboració en el disseny de campanyes de comunicació

· Recolzament en l'organització d'esdeveniments

Oferim:

· Dedicació a temps parcial (en horari de matí)

· Contracte temporal  de 6 mesos

· Avantatges socials

 · Data d'incorporació: 1 d'agost de 2019

 Interessats/des envieu CV a rrhh@csapg.cat  Recepció de candidatures fins DILLUNS 22 de juliol de 2019

Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació: les persones interessades hauran d'enviar sol·licitud i currículum vitae a rrhh@csap.cat

Segons el que es disposa en la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, i en concret en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el CSAPG respectarà la confidencialitat de les dades de caràcter personal rebudes. La informació serà tractada única i exclusivament amb la finalitat de dur a terme el procés de selecció. Les seves dades seran integrades en un fitxer automatitzat, la titularitat del qual correspon al CSAPG, guardant les dades durant dos anys a la bossa de treball, amb la finalitat d'informar-lo d'ofertes laborals que puguin ser del seu interès, no estant prevista cap cessió de dades. Els interessats podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes i condicions estipulats en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, davant el Departament de Recursos Humans del CSAPG, situat a Vilafranca del Penedès, Hospital Comarcal de l'Alt Penedès.