Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

maig de 2010 - Per: Comunicació

La segona opinió mèdica

El Catsalut va regular l’exercici del dret de l’usuari a obtenir una segona opinió mèdica en el Decret 125/2007, de juny de 2007 amb objecte de garantir-lo.
S’entén per segona opinió a l’informe facultatiu que té com a finalitat contrastar un diagnòstic o un tractament en determinades circumstàncies d’especial gravetat. Aclarir que és la documentació mèdica la que s’envia, no és el malalt el que ha d’acudir al centre designat i no s’ha de confondre amb el procés de derivació del pacient.


Està limitat als supòsits:

 • a. Malaltia degenerativa progressiva del SNC o malaltia neoplàsica maligna.
 • b.Intervenció quirúrgica que suposi: cirurgia ortopèdica amb risc de limitació funcional important, neurocirugia, cardiocirurgia, cirurgia vascular, cirurgia oftàlmica.
 • c. Prescripció de la necessitat d’un trasplantament.
 • d. Diagnòstic de malaltia rara
  Estableix que són les Unitats d’Atenció al Client les que ha d’informar als usuaris i tramitar les peticions de segona opinió.
  El metge responsable del pacient ha d’elaborar un informe mèdic i indicar les proves complementàries necessàries per tal de que el Centre de referència designat disposi de la informació necessària per poder elaborar l’informe de segona opinió.


Anàlisi de les sol•licituds rebudes

En aquest darrers anys la mitjana era d’una per any. Durant els 5 primers mesos de l’any 2010, han arribat a la UAC 9 peticions de segona opinió. D’aquestes 9 peticions només se n’ha pogut tramitar 4 doncs les cinc peticions restants no entraven dins els supòsits legals:

 • 2 pacients han estat valorats per un altre especialista del nostre Centre, tornant al seu especialista habitual.
 • 1 pacient ha estat canviat d’especialista.
 • 2 pacients han estat citats de nou amb l'especialista després d’aclarir els supòsits. 

Conclusions

Davant l’increment d’aquests tipus de petició, des de la UAC, creiem oportú recordar i donar a conèixer la documentació que regula aquest dret de l’usuari, ja que s’ha detectat que hi ha molts professionals que desconeixen la regulació i el procediment.

Valorant les peticions amb els pacients, observem que cada vegada més els usuaris demanen aquest dret, però desconeixen el que significa i els criteris d’aplicació. També , a vegades, el que encobreix la petició, és una mala acceptació del diagnòstic o una insatisfacció en l’assistència o en el tracte.

D’altra banda, pels casos similars als que no complien els requisits i no s’han pogut tramitar, entre tots i totes hauríem de trobar una sortida al problema plantejat dins del nostre Centre, buscant la manera de respectar els drets dels usuaris i dels professionals.

S’adjunta el decret, els Centres referents per segona opinió i els tràmits a seguir.