Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

16 d'abril de 2020

L’entrega de medicació hospitalària a domicili per als pacients de risc de l’Alt Penedès es fa a través de missatgeria

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès i l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès han organitzat un servei de missatgeria perquè persones que tenen prescrita medicació que s'ha de recollir a la farmàcia hospitalària no s'hagin de desplaçar a l'Hospital a recollir els medicaments

Unes 400 persones de la comarcal de l'Alt Penedès inclosos dins l'Àrea Sanitària de l'Alt Penedès es beneficien d'aquest servei gratuït mentre durin les mesures d'aïllament social conseqüència de la COVID-19.

D'aquesta manera s'evita que persones de risc (amb malalties cròniques, patologies respiratòries, ...)  es desplacin  a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès per recollir la dispensació ambulatòria de medicament.

El servei de Farmàcia de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès ha elaborat un llistat de pacients i s'hi ha posat en contacte telefònicament per planificar els lliuraments a domicili. El repartiment es farà a través del servei de missatgeria del Consell Comarcal i serà aquesta Administració qui n'assumirà el cost.

Fins ara, per les persones que no podien anar a buscar la medicació a l'hospital, el repartiment es feia amb la col·laboració de la Creu Roja i de persones voluntàries. En previsió de l'allargament del confinament, s'ha decidit contractar un servei de missatgeria per garantir que tots els medicaments arriben als seus destinataris. L'empresa farà lliuraments mensuals o bimensuals per a la majoria de casos, i lliuraments urgents per als pacients que prenen medicaments que requereixen refrigeració.

La unitat de farmàcia de l'Hospital Sant Camil ja feia entrega de la medicació  hospitalària a domicili en col·laboració amb els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal del Garraf.

Notícia relacionada.