Informació corporativa

Contractes

Informació sobre els contractes

Accés al perfil del contractant del CSAPG a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya.

Acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació. Preguntes i respostes més freqüents.

D'acord amb l'article 43.5 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, l'òrgan competent en matèria de supervisió i avaluació de la contractació pública de l'administració de la Generalitat de Catalunya és el responsable de publicar i mantenir actualitzada la informació relativa a criteris interpretatius com a respostes vinculants i les consultes i respostes més freqüients en matèria de contractació. Accés.