Informació corporativa

Pressupost

Per accedir al pressupost aprovat d'ingressos i despeses del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf corresponent a l'any 2020 es pot accedir al portal Pressupostos de la Generalitat.

   

(Tornar a l'índex d'Economia i finances)