Informació corporativa

Responsabilitat social

Què entenem per  responsabilitat social

Segons el llibre verd de la Comissió Europea, “la Responsabilitat Social (RSE) és la integració voluntària, per part de les empreses, de les preocupacions socials i ambientals a les seves operacions empresarials i a les relacions que mantenen amb els seus interlocutors”.

Es tracta d’integrar a la gestió de les organitzacions criteris d’ètica social, protecció dels drets humans i respecte al medi ambient, així com el diàleg amb les persones que interactuen amb l’organització i la transparència informativa de resultats.

El Consorci Sanitari de l’Alt Penedès CSAP, ha fet seus tots aquests principis i els ha recollit junt amb d'altres al seu Codi Ètic.

També té una llarga trajectòria de compromís social i voluntat de ser una entitat oberta al seu entorn i compromesa amb els temes socials que l’envolten. Per això cada any s'aprova el Programa d'activitats de compromís social i promoció de la salut i aquestes es recullen en l'apartat especific de la memòria de l'entitat. En els links que hi ha a continuació, podeu trobar les últimes edicions.

Memòria Responsabilitat Social

Pla de Responsabilitat Social

Codi ètic del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

La Promoció de la salut i l’educació sanitària són elements estratègics  que s’impulsen des de diferents mitjans al CSAP. En el següent enllaç hi trobareu diferents documents, amb informació i consells que us ajudaran a tenir cura de la vostra salut.

Fem salut

El nostre compromís amb l’entorn ens ha vinculat, al llarg dels anys, a diferents entitats que contribueixen d’una manera fonamental a la promoció de la salut a l'Alt Penedès.

GAM Grups d'Ajuda Mútua a l'Alt Penedès