Informació corporativa

Recursos sanitaris

Atenció primària

A l'Alt Penedès hi ha tres àrees bàsiques de salut (ABS), Penedès Rural, Sant Sadurní i Vilafranca urbana. L'Atenció continuada que ofereixen a la població, es complementa amb el punt d’Atenció Continuada i Urgent de l’Alt Penedès (PAC), situat a l’Àrea d’Urgències de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, en horari de 9 del vespre a 8 del matí tots els dies i de 8 del matí a  9 del vespre els caps de setmana i els festius.

També hi ha un Servei d'Atenció Sexual i Reproductiva (SASIR) i una unitat de Fisioteràpia al CAP de Vilafranca.

Atenció especialitzada

L'HCAP és l'únic centre hospitalari per a l'atenció als malalts aguts que hi ha a la comarca. Els centres de referència de tercer nivell són l'Hospital Sant Joan de Deu pels infants i la CSU de Bellvitge pels adults.

Atenció sociosanitària

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca, gestiona el Centre Ricard Fortuny, amb llits d'atenció sociosanitària i  de residència per l'atenció a i la dependència, en col·laboració amb el Departament de Benestar i família. L'atenció sociosanitària a l'Alt Penedès es complementa amb l'equip de PADES integrat a la unitat de pal·liatius del Ricard Fortuny i l'equip d'UFISS que hi ha a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès.

A més dels serveis de treball social que ofereixen les entitats sanitàries, l'Ajuntament de Vilafranca, el Consell Comarcal i els d'altres municipis de la comarca complementen i assumeixen l'atenció social de primer nivell.

Salut mental

Hi ha tres entitats que donen aquest tipus d'atenció:

  • CAS, Centre d'Atenció i seguiment de les drogodependències al Carrer Sant Pere.
  • CAP de Salut Mental, a la carretera d'Igualada.
  • CAPIP, ubicat a la Plaça Penedès, 3. 

Àrees Bàsiques de Salut