Memòria 2012

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat ambulatòria   

Consultes externes
Primeres visites                                                     31.171
Visites successives                83.607
Total 114.778
Hospital de Dia
Sessions                                                                  5.001
Rehabilitació
  Pacients Sessions
Hospitalització                                         390     1.276
Ambulatòria  1.462   30.360
Total  1.852   31.636
Consultes externes per especialitat
Traumatologia                                                      19.282
Oftalmologia 12.541
Hematologia   1.806
Ginecologia i obstetrícia   5.784
Otorinolaringologia   7.973
Dermatologia   6.396
Cirurgia general   6.600
Gastroenterologia   3.298
Endocrinologia   5.771
Neurologia   4.824
Pneumologia   4.649
Reumatologia   6.248
Medicina Interna   3.191
Cardiologia   2.924
Urologia   6.691
Anestèsia   2.577
Oncologia   2.755
Rehabilitació   6.064
Clínica del dolor      552
Dietètica i nutrició   1.035
Unitat Medicina Esportiva (UME)   1.098
Altres   2.719    

Total

114.778   

També és possible concertar visites mitjançant l'adreça electrònica del www.csap.cat

Nou TAC