Memòria 2012

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat obstètrica  

Parts     665
Cesàries (%)       18,2
Índex d'alletament matern a l'alta (%)       80,84
Registres cardiotocogràfics (RCTG)  1.797
Plans de naixement       31
Sessions d'atenció al part (nombre dones assistents)     525
Urgències totals                                  2.780
            Urg. Obstetrícia 1.973
            Urg. Ginecologia    807

El fet més destacat aquest any ha sigut la posta en marxa del nou bloc obstètric, que ha representar una millora significativa de l'estructura i un salt qualitatiu d'aquest servei.

S'han fet 61 donacions de sang de cordó umbilical.