Memòria 2012

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat quirúrgica   

Intervencions majors per especialitat
 

Intervencions totals

Intervencions de CMA

Substitució CMA (%)

Traumatologia         1.027         384      37%
Cirurgia General            876         267      30%
Oftalmologia            542         540    100%
Ginecologia/Obste            322         105      33%
Otorinolaringologia            269         209      78%
Urologia            334           65      19%
Dermatologia            299          293      98%
Gastroenterologia            216              1        0%
Altres               7              -        0%
Total         3.892         1.864  
 Intervencions quirúrgiques a l'UCSI
Cirurgia major                                     1.864
Cirurgia menor    6.217

Un fet destacat ha estat la incorporació de la tècnica quirúrgica de la mastectomia amb reconstrucció immediata.

La posta en marxa del cinquè quiròfan i la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI) han permés, junt amb altres accions organitzatives, assolir l'increment d'activitat i el control de les llistes d'espera.