Memòria 2012

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat de suport i de diagnòstic  

Farmàcia
Preparacions cistostàtics                         2.045
Pacients amb dispensacions ambulatòries      478
Medicaments reenvasats 35.105
Preparacions de nutricions parenterals      178
Diagnòstic per la imatge
Exploracions amb radiocontrast      506
Radiografies convencionals (pacients)   47.462
Mamografies    8.107
Ecografies    7.074
TAC    8.698
Rx intervencionista       397
Exploracions complementàries
Cardiologia (sense ECG)   3.331 
Gastroenterologia    3.143
Ginecologia / Obstetrícia   5.140
Neurologia      301
Oftalmologia   2.348 
Otorinolaringologia   5.367 
 Pneumologia   1.202
 Urologia (sense cistoscòpies)      682 
 Dermatologia      126 
 Reumatologia      88 

La necessària reposició del TC, ha suposat una modernització i millora important de les seves prestacions

#Nou TAC