Memòria 2012

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Resum d'activitat assistencial global   

ALTES TOTALS 7.333
Altes convencionals 5.559 
Altes cirurgia major ambulatòria (CMA) 1.774
ACTIVITAT HOSPITALITZACIÓ  
Llits en funcionament 98
Estades 30.666
Estada mitjana 5,6
% d'ocupació 85,5%
Mitjana de llits ocupats 83,8
ACTIVITAT OBSTÈTRICA  
Parts totals  665
% Cesàries 18,2%
ACTIVITAT QUIRÚRGICA  
Intervencions majors  3.892
        Hospitalització  2.028
        Cirurgia Major Ambulatòria  1.864
Intervencions menors  6.217
ACTIVITAT AMBULATÒRIA  
Consultes Externes 114.778
        1eres visites 31.171
        2nes visites 83.607
2nes visites / 1eres visites 2,7
Hospital de Dia (sessions)  5.001
URGÈNCIES  
Urgències 57.799
Urgències / dia 158
% Urgències ingressades 7,3%

L'obtenció del premi a la millor experiència del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, va ser un reconeixement a la bona feina, realitzada conjuntament amb tots els professionals del territori, en el programa d'Atenció al Pacient Crònic Complex.

Lliurament del premi en la Jornada celebrada l'1 de desembre de 2012