Memòria 2012

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat social

Treball social

Usuaris                                              609
Visites                                                     1.489

Treball Social coordina l'activitat del voluntariat i de mediació

Visites voluntariat hospitalització                                  2.565
Actuacions pallassos 2
Intervencions suport intern mediació                          148
Sessions d'atenció al part amb mediació   11

  

  

El voluntaris han tingut una presència més activa reforçant els aspectes relacionats amb la informació a l'usuari, ja sigui indicant o acompanyant persones al lloc.