Memòria 2012

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat Atenció a l'Usuari / Admissions

Gestió agraïments i queixes 184
Peticions canvis de metge 51
Tramitació drets ARCO 17
Tramitació 2a opinió 6
Informació i registre DVA 28
Informació Drets i Deures 58
Altres tràmits 28
Sol·licituds documentació mèdica lliurades 2.756

  S'ha regulat la normativa per la petició de còpies  en imatges de documentació de la HC.

Des de mitjans de 2012, l'Hospital avisa als pacients mitjançant un missatge SMS al telèfon mòbil de les visites concertades.