Memòria 2012

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Urgències  

Total d'urgències 57.799
Urgències /dia 158
Urgències que ingressen (%) 7,3
Urgències pediatria  9.353

Al llarg de l'any s'ha constatat la consolidació del Programa d'Atenció Continuada (PAC) integrat al servei d'urgències de l'hospital a les nits.

Urgències per mesos

S'ha completat l'ampliació i remodelació del servei, amb un espai diferenciat per a Pediatria, una amplia sala de tractaments i nous espais pel triatge, l'atenció ràpida i noves sales d'espera.

Tot plegat facilita un nou funcionament més eficaç i segur.