Memòria 2012

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Accions formatives PRL

Formació PRL

Hores de formació 801
Nombre de persones formades 236
Nombre d'accions formatives 12
Nombre de sessions 15

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) organitza activitats i mesures amb la finalitat d'evitar els riscos per a la salut derivats del treball.