Memòria 2012

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Gestió del coneixement

Ponències orals  14
Ponències pòsters  10
Ponències nacionals  33
Ponències internacionals    2
Sessions  16

Docents col·laboradors interns (pdf)

Ponències orals (pdf)

Ponències pòsters (pdf)

Sessions clíniques i generals (pdf)

En el mes de març l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès organitza la XX Jornada Catalana de Diagnòstic Prenatal Ecogràfic.