Memòria 2012

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès
Consell Rector (el 31/12/2012)

Antoni Jounou Albornà, president

Aureli Ruiz Milà, vicepresident

Magí Casulleres Canela, vocal

Queta Domènech Vidal, vocal

Carme Garrido Garrido, vocal

Josep M. Herrera Ruiz de la Hermosa, vocal

Eva Sánchez Busquets, vocal

Martí Solé Bordes, vocal

M. Carmen Villanueva Pin, vocal

M. LLuïsa Subias Millarbelo, secretària

Equip Directiu  (el 31/12/2012)

Francesc Ferrer Ferret, gerent

Rafael Comas Planas, director administratiu i financer

Montse González Verde, directora mèdica

Emili Llobet Fernández-Grande, director Recursos Humans

Helena Mestre Sans, directora de Comunicació i Atenció al Client

Carme Rizo Rey, directora d'Infermeria

  

   

El CSAP es defineix com una organització sanitària que, des de la visió de servei públic, té com a missió oferir una assistència integral i integrada de qualitat i segura en l'àmbit de la Salut a la població de la seva àrea d'influència, en un marc de sostenibilitat. (Missió CSAP)