Memòria 2012

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Població de referència

  • ABS Penedès Rural 33.464
  • ABS Sant Sadurní  21.587
  • ABS Vilfranca del Penedès  41.236

     TOTAL sector Alt Penedès   96.287