Memòria 2012

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

  Recursos econòmics

   

Ingressos d'operacions continuades 32.458.548 €
Despeses d'operacions continuades 32.453.949 €

  

 Evolució de les inversions

Al marge de les obres d'ampliació que tenien un pressupost específic, aquest any també hi han hagut inversions significatives per la necessària reposició d'equipament, com ara el TC, l'esterilitzador, etc.