Memòria 2012

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Recursos estructurals

Hospitalització

Llits                                                                  123

Bloc quirúrgic

Quiròfans                                                        5
Reanimació (espais)    8
UCSI, Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (espais)  11

Urgències

Despatxos de triatge i atenció ràpida   3
Boxs tancats d'exploració 12
Espais polivalents   2
Llits d'observació   8
Sala de tractament (espais)   9
Boxs de pediatria   2
Espais d'observació de pediatria   3

Bloc Obstètric

Sala de parts   1
Sales de dilatació / parts   3
Boxs d'atenció ginecològica / obstètrica   2
Boxs de reanimació de nadons   1

Àrea ambulatòria

Consultoris                                                   36
Sales d'exploracions complementàries     9
Hospital de Dia (espais)   17
UPCA (espais)           5

Radiologia

Radiologia convencional                      2
Telecomandament  1
Ecògrafs  2
Mamògrafs  1
TAC  1

Rehabilitació

Gimnàs (camilles)                                     10
Sales de tractaments   5
Box d'electroteràpia   4

Sociosanitaris

Equip UFISS                                                 1

Amb la posta en marxa dels diferents serveis remodelats i ampliats, enguany s'ha completat el projecte d'ampliació iniciat el 2008, que ha modernitzat i dimensionat l'hospital d'acord a la població de referència.