Memòria 2012

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Un dia a l'hospital    

Altes   20
Consultes externes 463
Urgències 158
Intervencions quirúrgiques   41
      - majors   16
      - menors   25
Sessions Hospital de Dia   20
Sessions Rehabilitació  127
Radiodiagnòstic (excepte Rx simples)    75
Exploracions complementàries    89
Parts    1,8

A més de l'activitat assistencial, un dia a l'hospital és ple de moltes altres que la complementen.