Memòria 2012

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Grups relacionats amb el diagnòstic (GRD)

GRD Descripció Nombre
Primers GRD mèdics
373
Part vaginal sense diagnòstic complicat
384
541
Pneumònia simple i altres trastorns respiratoris, excepte bronquitis i asma, amb comorbiditats i/o complicacions majors
321
127
Insuficiència cardíaca i xoc
158
544 Insuficiència cardíaca crònica i arítmia amb complicacions majors 138
088
Malaltia pulmonar obstructiva crònica
115
014 Ictus amb infart 79
Primers GRD quirúrgics
039
Intervenció de cristal·lí
469
270 Altres cirurgies de la pell, teixit subcutani i mama, sense comorbiditats i/o complicacions 299
162
Intervencions per hèrnia inguinal/femoral, majors de 18 anys, sense comorbiditats i/o complicacions
117
494
Colecistectomia laparoscòpica, sense exploració ducte comú sense comorbiditats i/o complicacions
109
055 Intervencions miscel·lànies orella, nas, cavitat oral i gola 107
818 Substitució de maluc excepte  per complicacions 100