Memòria 2012

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Indicadors de Qualitat i Seguretat del Pacient

Estada mitjana (dies) 5,6
Index d'ocupació (%) 85,5
Urgències que ingressen (%) 7,3
Cesàries (%) 18,2
Infecció nosocomial (%) 4,4
Taxa mortalitat (%) 4,3
Taxa de readmissió 30 dies (%) 7,5
Taxa de substitució de CMA (%) 76
Index de complexitat 1,06
Taxa de caigudes (n/estades x 1000) (%) 1,54
Risc de nafres per pressió intrahospitalària (%) 0,37
Identificació adequada (%) 98,8
Índex d'alletament 80,8

"Tracte humà i respectuós amb la persona"

Aquest és un tret diferencial de l'hospital que ens caracteritza, considerem bàsic i volem preservar.