Memòria 2012

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Qualitat percebuda pels usuaris

Agraïments, suggeriments i reclamacions

Agraïments    20
Suggeriments     5
Reclamacions i queixes 159

Enquestes 

 
Hospitalització. Fidelització (% que tornarien) 98,3
Hospitalització. Valoració global 8,1
Cirurgia sense ingrés. Fidelització (% que tornarien) 98,6
Rehabilitació. Fidelització (% que tornarien) 98,6
Rehabilitació. Valoració global 8,7

Els resultats de l’enquesta CatSalut 2012, ens puntuen per sobre de la mitjana de Catalunya. En la majoria dels indicadors ens situem en l’àrea d’excel·lència, per sobre del 95 %, i sense cap resultat per sota del 75%. També hem millorat els resultats en comparació el  2009.

Resultats de qualitat percebuda 2012