Memòria 2012

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Responsabilitat Social (RS)

Gestió mediambiental

Consum              
 
Llum (Kw)                                                
 3.718.857
Aigua (m3)
      24.726
Gas (m3)
    338.777
Oxigen (m3)
    102.576

   

Residus generals

 
Matèria orgànica       98.160
Rebuig (litres)  3.194.400
Paper i cartró (Kg)
     50.080
Paper confidencial (Kg)        1.320
Fusta (Kg)
       6.700
Fluorescents (Kg)           102
Oli vegetal (Kg)
          450
Oli mineral (litres)
            50
Tòners
          130
Piles
          157

        

Hi ha hagut un estalvi considerable en la gestió dels residus sanitaris sobretot en l'ajustament dels preus.