Memòria 2012

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Compromís amb les persones treballadores  

Excedències i reduccions de Jornada personal CSAP 2012

  Infermeria Administratius Metges
Reduccions de Jornada

46

9

7

Excedències

14

1

6

   

El respecte a la persona basat en una actitud de millora contínua i de servei, un tracte professional, humà i d'acord amb la seva dignitat, potenciant la corresponsabilitat dels ciutadans en l'exercici dels seus drets i deures. (Valors CSAP)

El desenvolupament i la satisfacció dels nostres professionals, mitjançant el treball en equip i fonamentant el coneixement com a fruit de l'experiència adquirida, de la docència, de la formació continuada i de la participació en projectes de recerca. (Valors CSAP)

Compromís social i amb l'entorn entès com una forma d'actuar i de prendre decisions que garanteixin la continuïtat de la institució i un desenvolupament sostenible i respectuós amb el medi ambient. (Valors CSAP)