Memòria 2012

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Títol h2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Títol h3

Títol h4

Títol h5
Títol h6

Panell per a text destacat

La disminució d’ingressos provinents del CatSalut i el conseqüent ajust pressupostari d’aquest any, han fet necessàries importants mesures d’ajustament, com ara el tancament de llits, la suspensió de l’activitat quirúrgica addicional, un esforç important de control del consum de material i dels recursos i, en el cas dels RRHH, una significativa disminució d’hores contractades.

Llistes

Llista normal

 • List item with a much longer description or more content.
 • List item
 • List item
  • Nested List Item
   • List item
   • List item
   • List item
  • Nested List Item
  • Nested List Item
 • List item
 • List item
 • List item

Llista ordenada

 1. Ordered List Item
 2. Ordered List Item
 3. Ordered List Item
 4. Ordered List Item

Llista de definicions

Títol de la definició
Text de la definició. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
Títol de la definició
Text de la definició. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
Títol de la definició
Text de la definició. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Botons

Botó

Avisos

Caixa d'avís normal ×
Caixa d'avís OK ×
Caixa d'avís error ×
Caixa d'avís secundària ×

Etiquetes

Lorem ipsum dolor sit etiqueta normal amet, consectetur adipisicing elit, sed etiqueta secundària do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit etiqueta ok in voluptate velit esse cillum dolore eu etiqueta d'alerta fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Taula de dades

  2008 2009 2010 2011
Altes 7.867 8.867 8.867 7.867
Parts 7.867 8.867 8.867 7.867
Intervencions quirúrgiques majors 7.867 8.867 8.867 7.867
Consultes externes 7.867 8.867 8.867 7.867
Urgències 7.867 8.867 8.867 7.867
Hospital de Dia 7.867 8.867 8.867 7.867

Contingut destacat lorem ipsum

Un avís a la columna lateral Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed.

×