Memòria 2013

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Resum d'activitat assistencial global   

ALTES TOTALS  7.412
Altes convencionals  5.403
Altes cirurgia major ambulatòria (CMA)  2.009
ACTIVITAT HOSPITALITZACIÓ  
Llits en funcionament  94
Estades  29.149
Estada mitjana  5,4
% d'ocupació  84,3%
Mitjana de llits ocupats  79,2
ACTIVITAT OBSTÈTRICA  
Parts totals   563
% Cesàries  16,9%
ACTIVITAT QUIRÚRGICA  
Intervencions majors  3.980
        Hospitalització  1.978
        Cirurgia Major Ambulatòria  2.002
Intervencions menors  6.890
ACTIVITAT AMBULATÒRIA  
Consultes Externes  124.382
        1eres visites  32.743
        2nes visites  91.639
2nes visites / 1eres visites  2,8
Hospital de Dia (sessions)  5.837
URGÈNCIES  
Urgències  63.556
Urgències / dia  174
% Urgències ingressades  6,4%

Respecte l’any anterior aquest 2013 ha disminuït l’activitat obstètrica i sensiblement l’activitat a l'hospitalització convencional, però ha augmentat l’activitat quirúrgica, sobretot la de la cirurgia sense ingrés. També ha crescut l’activitat ambulatòria en general i, de forma més significativa, la d’urgències i d’Hospital de Dia.

Malgrat la limitació de recursos, hem superat l'activitat realitzada al 2012.