Memòria 2013

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Hospitalització

Altes  5.403
Medicina  2.109
Ginecologia i obstetrícia  685
Traumatologia  758
Cirurgia general  1.139    
Urologia  300
Otorinolaringologia  63
Oftalmologia  9
Neonatologia  58
Urgències  267
Oncologia  8
Unitat de Patologia Mamària (UPM)  7

Per tal de millorar la qualitat assistencial s'han revisat diferents aspectes dels protocols, tots relacionats amb el confort i la seguretat del pacient.

S'han fet uns tallers per actualitzar les mesures de confort del pacient hospitalitzat. Hi ha assistit tot el personal d'infermeria d'hospitalització.