Memòria 2013

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat obstètrica  

Parts        563
Cesàries (%)        16,9% 
Índex d'alletament matern a l'alta (%)       82,79% 
Registres cardiotocogràfics (RCTG)       1.585
Plans de naixement           40    
Sessions d'atenció al part (nombre dones assistents)          533    
Urgències totals                                        2.564 
            Urg. Obstetrícia       1.899
            Urg. Ginecologia          665

S'han realitzat 40 "Plans de part" presentats per escrit abans del part, i entesos com la participació de la dona i la seva parella en tot el procés, intentant respectar al màxim els seus desitjos per al naixement del seu fill o filla.

Aquesta informació també es recull en  el moment de l'ingrés preguntant la intenció de part natural.