Memòria 2013

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat social

Treball social

Usuaris                                               594
Visites                                                       1.337     

Treball Social coordina l'activitat del voluntariat i de mediació

Visites voluntariat hospitalització                                     3.737     
 Diagnòstic social 

S’han digitalitzat tots els registres de Treball Social incorporant-los a la història clínica digital de l’hospital

Les treballadores socials de l'Hospital van participar activament en l'elaboració del Protocol d'actuació contra el maltractament a la gent gran fet al territori

781 persones, amb un promig de 5 visites cada una,  han pogut gaudir aquest any del servei dels voluntaris. Ara també participen en millorar la informació sobre el funcionament de l'hospital que reben els pacients hospitalitzats