Memòria 2013

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat Atenció al Ciutadà / Admissions

Atenció i gestió de suggeriments i queixes  211
Peticions canvis de metge  44
Tramitació drets ARCO (protecció dades personals)  2
Tramitació 2a opinió  5
Informació i registre DVA (Document Voluntats anticipades)  28
Informació Drets i Deures  44
Altres tràmits  31
Sol·licituds documentació mèdica lliurades 2.499       

Hem agillitzat el tràmit de la generació del Codi d’Identificació Personal (CIP) i de les targetes sanitàries dels nounats mitjançant la connexió des dels Sistemes d'Informació de l’hospital  amb el Registre Central d’Assegurats (RCA).

S'ha fet formació per a tot el personal d'admissions i atenció al ciutadà, actualitzant coneixements sobre la confidencialitat de dades, els drets ARCO, els circuits i procediments de treball...