Memòria 2013

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Docència

Metges/esses residents

1r any                     3
2n any  3
3r any  4
4 any  4

Estades en pràctiques

Auxiliars d'Infermeria 21 
Grau d'Infermeria 31
Administratives  8
Farmàcia  1
Tècnics Rx  3
Mèdiques  1

La biblioteca es manté actualitzada per oferir un servei de suport a la docència i a la recerca amb un fons bibliogràfic i documental organitzat i a l'abast de tots els professionals.