Memòria 2013

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Gestió del coneixement

Plublicacions   2
Ponències orals 15
Ponències pòsters 13
Ponències nacionals 27
Ponències internacionals  1
Publicacions internacionals  2
Sessions 17   

Gràcies a la implicació dels professionals hem rebut tres premis i tres reconeixements científics