Memòria 2013

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Ens plau presentar-vos la memòria d'activitat corresponent a l'any 2013.

Amb voluntat de transparència, el document pretén recollir ordenadament la informació que ens permet conèixer els recursos en què comptem, l'activitat realitzada, els indicadors d'eficiència i de qualitat, les dades econòmiques i també aspectes de relació amb el nostre entorn.

En l'apartat "presentació" s'hi pot trobar la informació estructural del centre que ens permet fer-nos una idea del què és, quins serveis ofereix, quina funció té, a qui dóna servei, com s'organitza i l'activitat que s'hi fa durant un dia.

En el "d'activitat" es detalla la feina que s'ha fet durant aquest any, informació organitzada des dels diferents serveis o àrees assistencials. D'aquesta manera podem comparar-la amb la d'altres anys o d'altres centres de característiques similars

En l'apartat de "qualitat" els indicadors que fan referència a com fem l'activitat, la tècnica i la percebuda pel ciutadà, i que permeten comparar-los amb d'altres. També amb quins instruments comptem per vetllar per la seva continuïtat.

La "l'activitat docent" que agrupa la formació i el coneixement, també té el seu espai ja que reflexa un tipus d'activitat fonamental per assegurar una millora continua dels nostre serveis garantint la formació dels nostres professionals i també contribuint en la formació dels futurs.

Per acabar, la memòria ens exposa un resum del què fem i que té a veure amb la "Responsabilitat social", el compromís mediambiental i amb el territori.

La realització s'ha fet des del departament de comunicació de l'hospital.