Memòria 2013

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Indicadors de qualitat i seguretat del pacient   

Infecció nosocomial (%)  
Taxa mortalitat (%)  
Taxa de readmissió 30 dies (%)  
Taxa de caigudes (n/estades x 1000)    1,83
Risc de nafres per pressió intrahospitalària    0,12
Identificació adequada (%)  99,18
Cesàries (%)  
Valoració global satisfacció del pacient amb l'hospital (*)   

* CatSalut PLAENSA 2012