Memòria 2013

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Població de referència

  • ABS Penedès Rural 33.394
  • ABS Sant Sadurní  21.796
  • ABS Vilafranca del Penedès  41.199

     TOTAL sector Alt Penedès   96.389 

Quadre de la població de l'Alt Penedès per franges d'edat.