Memòria 2013

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

  Recursos econòmics

   

Ingressos d'operacions continuades  31.636.116 €
Despeses d'operacions continuades  32.387.398 €

  

 Evolució de les inversions

xxxx