Memòria 2013

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Recursos estructurals

Hospitalització

Llits                                                                  123

Bloc quirúrgic

Quiròfans                                                        6
Reanimació (espais)    8
UCSI, Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (espais)   11

Urgències

Despatxos de triatge i atenció ràpida    3
Boxs tancats d'exploració  12
Espais polivalents   2 
Llits d'observació   8
Sala de tractament (espais)   9
Boxs de pediatria   2
Espais d'observació de pediatria   3

Bloc Obstètric

Sala de parts   1
Sales de dilatació / parts   3
Boxs d'atenció ginecològica / obstètrica   2
Boxs de reanimació de nadons   1

Àrea ambulatòria

Consultoris                                                   36 
Sales d'exploracions complementàries     9 
Hospital de Dia (espais):   
              General (espais)   11
              UPCA (espais)           6  

Radiologia

Radiologia convencional                      2
Telecomandament  1
Ecògrafs  2
Mamògrafs  1
TAC  1

Rehabilitació

Gimnàs (camilles)                                      10
Sales de tractaments   5
Box d'electroteràpia   5

Sociosanitaris

Equip UFISS                                                 1

Aquest any 2013 s'ha completat l'ampliació del bloc quirúrgic amb la posada en marxa del 6è quiròfan. També s'ha rehubicat a l'Hospital de Dia la Unitat del Pacient Complex Crònic.