Memòria 2013

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Indicadors de Qualitat i Seguretat del Pacient

Cesàries (%) 16,9
Infecció nosocomial (%)   3,5
Taxa mortalitat (%)   3,3
Taxa de readmissió 30 dies (%)   7,6
Taxa de caigudes (n/estades x 1000) (%)   1,83 
Risc de nafres per pressió intrahospitalària (%)   0,12
Identificació adequada (%)  99,18
Índex d'alletament  82,79  

Certificació CAT del servei de Transfusió amb data abril 2013. Les revisions d’aquesta acreditació són anuals.

L'avaluació externa per a l'acreditació de centres d'atenció hospitalària aguda a Catalunya ens ha atorgat el resultat de 95.59% d’assoliment dels estàndards essencials

S'ha constituït la Unitat funcional de seguretat del pacient (UFSP) que té com a missió promoure la seguretat dels pacients a l’HCAP, desenvolupant i millorant sistemes de detecció i prevenció i coordinant les diferents iniciatives que es portin a terme